fbpx
Vælg en side

PRIVATLIVSPOLITIK

Fortrolighed og registrering

Det er først i forbindelse med et eventuelt køb, at vi gemmer information om de købte varer, navn, adresse, postnummer, by, telefonnummer, e-mailadresse, leveringsadresse og betalingsmetode.

Dine oplysninger på www.peterlarsenkaffe.dk behandles fortroligt. Beløbet på bestilte varer hæves først, når varen sendes fra Peter Larsen Kaffe A/S.

Gemte data beskyttes mod hackerangreb og andre tilfælde af misbrug.

Peter Larsen Kaffe A/S registrerer ikke kortnummer eller andre betalingsoplysninger.

Persondata

I forbindelse med handel på www.peterlarsenkaffe.dk skal du som minimum oplyse følgende:
• Navn
• Adresse
• Mobilnummer
• E-mailadresse

Ovenstående data bliver gemt med oplysninger om, hvilke varer du har købt, i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, oplysningerne vedrører, jf. bogføringslovens § 10, hvorefter oplysningerne slettes.

Er du tilmeldt/tilmelder du dig vores nyhedsbrev, slettes dine oplysninger dog kun, hvis du afmelder nyhedsbrevet. Ordreinformationer gemmes ikke i vores nyhedsbrevdatabase.

Oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjepart, medmindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden. Eventuel videregivelse i en sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

Som kunde har du mulighed for indsigt i vores registrering af data om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne om dette i lov om behandling af personoplysninger, og henvendelse i forbindelse hermed rettes til os på webshop@peterlarsenkaffe.dk

Cookies

Ved at benytte www.peterlarsenkaffeshop.dk accepterer du, at vi bruger cookies, og at vi dermed registrerer dele af din adfærd på vores website. Det gør vi for at optimere oplevelsen og gøre den mest mulig relevant.

Opbevaring af data

Vi fraskriver os ansvar for tab af data og lignende materiale, medmindre andet følger af ufravigelige regler.

Vi henstiller derfor til, at der altid foretages kopiering, scanning eller lignende af kvitteringer, ordrekopier m.v. Dette gælder ydermere under indlevering af produkter til reparation eller lignende.

Det forventes, at køber har kopi af alt eksisterende materiale på indleverede produkter.

Tvister

Køb af varer på peterlarsenkaffeshop.dk er undergivet dansk ret. Tvister opstået i forbindelse med vores aftale afgøres af de danske domstole, hvilket dog ikke er til hinder for indbringelse af tvisten for Forbrugerklagenævnet, såfremt betingelserne derfor er opfyldt, se www.forbrug.dk.

Oplysning om klagemuligheder

Hvis du vil klage over en vare eller tjeneste købt hos os, kan du indgive en klage til:
Center for Klageløsning i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby
Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.